Bộ Ấm Chén Tử Sa Tây Thy Tứ Ẩm

600,000.00 460,000.00

Sản phẩm đầy đủ như hình gồm

1 ấm

4 chắn

1 bình đựng trà

1 bao đựng bộ ấm chén