Bộ ấm chén tử sa có quai màu đen trơn

800,000.00 500,000.00