Ấm Tử Sa Có Quai Khắc Chữ Dung tích 750ml

400,000.00 300,000.00

Ấm pha trà có quai dung tích lớn phù hợp pha trà nhiều người uống